Program Aktywizacja i Integracja 2016 - Uwierz w siebie II

Wsparcie „Uwierz w siebie II” realizowane przez fundację EUROPA+ w ramach Programu Aktywizacja i Integracja 2015 jest finansowane przez Powiat Nowosądecki – Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Nowosądeckiego ze środków Funduszu Pracy.

Realizacja zadań w zakresie integracji społecznej osób bezrobotnych korzystających ze świadczeń pomocy społecznej uczestniczących w Programie Aktywizacja i Integracja, w roku 2015 (PAI) Powiatowego Urzędu Pracy dla Powiatu Nowosądeckiego w Nowym Sączu we współpracy z: Gminą Łącko, Gminą Nawojowa, Miastem i Gminą Piwniczna–Zdrój, Gminą Podegrodzie

Cel: udzielenie kompleksowego wsparcia bezrobotnym oddalonym od rynku pracy, służącego wzmocnieniu kompetencji i postaw niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania w życiu społecznym

i zawodowym.

Realizacja: fundacja Europa + (Brzezna 1, 33-386 Podegrodzie)

Okres: od 27.04.2015 r. do 30.06.2015 r.

Harmonogram 1 grupy: 18 spotkań x 5 godzin (1 godz. = 60 min.) – 90 godzin dla każdej grupy, 2 spotkania w tygodniu, w dni robocze, 5 godzin każde, w godz. od 8.00 do 17.00

Odbiorcy: 4 grupy, 10 os. każda