Program Aktywizacja i Integracja 2014 - Uwierz w siebie

Fundacja Europa + informuje o realizowanym na zlecenie Powiatowego Urzędu Pracy dla Powiatu Nowosądeckiego zadaniu publicznym pn. „Uwierz w siebie” – realizacja zadań w zakresie integracji społecznej osób bezrobotnych korzystających ze świadczeń pomocy społecznej uczestniczących w Programie Aktywizacja i Integracja (PAI) w roku 2014.

Wsparcie realizowane jest dla 30 osób (Grupa 1 – 10 osób z terenu Gminy Łącko; Grupa 2 – 10 osób z terenu Miasta i Gminy Piwniczna–Zdrój; Grupa 3 – 10 osób z terenu Gminy Podegrodzie). Polega ono na:

 1. Organizacji szkoleń grupowych w ilości 83 godzin zegarowych w tematach:
  • a) Samoocena (ok. 20 godz./grupę);
  • b) Odpowiedzialność (ok. 20 godz./grupę);
  • c) Komunikacja interpersonalna (ok. 20 godz./grupę);
  • d) Zagrożenia w funkcjonowaniu społecznym (ok. 23 godz./grupę).
  • Formy prowadzenia zajęć: grupowe poradnictwo specjalistyczne, warsztaty trenerskie, grupy wsparcia.
 2. Organizacji spotkań indywidualnych w ilości 1 godz. zegarowej dla każdego uczestnika. Forma prowadzenia spotkań: indywidualne poradnictwo specjalistyczne.

Łącznie każdy uczestnik weźmie udział w 84 godzinach intensywnych zajęć prowadzonych przez wykwalifikowanych i doświadczonych psychologów. Efektem prowadzonych działań będzie wzrost umiejętności i kompetencji społecznych i zawodowych, a także wzmocnienie postaw niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania w życiu społecznym i zawodowym. Wynikiem realizacji zadania będą także indywidualne oceny efektów udzielonego wsparcia oraz indywidualne opinie zawierające rekomendacje dla pracowników PUP oraz OPS do dalszych kierunków pracy z uczestnikami PAI.