Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w Gminie Łącko

"Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w Gminie Łącko" - zadanie publiczne Gminy Łącko - Ośrodka Pomocy Społecznej w Łącku w okresie od VIII 2016 do IV 2019.

Fundacja Europa+ jako podmiot ekonomii społecznej realizuje zadania związane z pośrednictwem pracy, organizacją szkoleń i staży