Usługi Aktywnej Integracji o charakterze zawodowym

Usługi Aktywnej Integracji o charakterze zawodowym (zadanie publiczne) w ramach projektu „Aktywizacja społeczno–zawodowa osób mieszkańców Gminy Gródek nad Dunajcem”, Gmina Gródek nad Dunajcem - Ośrodek Pomocy Społecznej w Gródku nad Dunajcem w okresie od XI 2016 do V 2017.