Komputer bliżej nas

Gmina Łukowica oraz fundacja EUROPA+ informują o wspólnej realizacji mikrograntu „Komputer bliżej nas”:

zapraszamy mieszkańców/-nki gminy Łukowica, którzy/-re ukończyli/-ły 25. rok życia, a w szczególności: osoby z niepełnosprawnością, osoby w wieku 50+ nie posiadające kompetencji cyfrowych lub chcące rozwijać posiadane kompetencje cyfrowe do udziału w bezpłatnych szkoleniach komputerowych w siedmiu modułach tematycznych (do wyboru jeden):

 RODZIC W INTERNECIE

 MÓJ BIZNES W SIECI

 MOJE FINANSE I TRANSAKCJE W SIECI

 DZIAŁAM W SIECIACH SPOŁECZNOŚCIOWYCH

 TWORZĘ WŁASNĄ STRONĘ INTERNETOWĄ (BLOG)

 ROLNIK W SIECI

 KULTURA W SIECI

 

Szkolenia odbywać się będą w postaci 3 spotkań 4-godzinnych (12 godzin dydaktycznych). Szkolenia będą realizowane w ramach mikrograntu pn. „KOMPUTER BLIŻEJ NAS”, realizowanego w ramach projektu grantowego fundacji Collegium Progressus „Dostępny wirtu@lny świat – szkolenia komputerowe dla mieszkańców województwa małopolskiego i świętokrzyskiego” (projekt nr POPC.03.01.00-00-0076/18) realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa III „Cyfrowe kompetencje społeczeństwa”, Działanie 3.1: „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych”.

 

KONTAKT:

Sekretariat Zespołu Obsługi Edukacji w Łukowicy

34-606 Łukowica 285

tel. 18 333 50 54

Fundacja EUROPA+

ul. Jagiellońska 29/11

33-300 Nowy Sącz

tel. 18 448 72 02