Program Aktywizacja i Integracja 2014 - Uwierz w siebie

Fundacja Europa + informuje o realizowanym na zlecenie Powiatowego Urzędu Pracy dla Powiatu Nowosądeckiego zadaniu publicznym pn. „Uwierz w siebie” – realizacja zadań w zakresie integracji społecznej osób bezrobotnych korzystających ze świadczeń pomocy społecznej uczestniczących w Programie Aktywizacja i Integracja (PAI) w roku 2014.

Czytaj więcej