Usługi Aktywnej Integracji o charakterze zawodowym

Usługi Aktywnej Integracji o charakterze zawodowym (zadanie publiczne) w ramach projektu „Aktywizacja społeczno–zawodowa osób mieszkańców Gminy Gródek nad Dunajcem”, Gmina Gródek nad Dunajcem - Ośrodek Pomocy Społecznej w Gródku nad Dunajcem w okresie od XI 2016 do V 2017.

Usługi Aktywnej Integracji

Usługi Aktywnej Integracji - aktywizacja zawodowa (zadanie publiczne) w ramach projektu "Jestem aktywny - projekt na rzecz aktywizacji społeczno-zawodowej w Gminie Chełmiec", Gmina Chełmiec - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chełmcu w okresie od VIII 2016 do XII 2016.

Fundacja Europa+ jako podmiot ekonomii społecznej realizuje zadania związane z pośrednictwem pracy, organizacją szkoleń i staży (Usługi Aktywnej Integracji - aktywizacja zawodowa, w tym: indywidualne konsultacje z doradcą zawodowym, przeprowadzenie ”Warsztatów aktywizacji zawodowej”, realizacja pośrednictwa pracy, realizacja kursów zawodowych dla uczestników, organizacja szkoleń i staży dla uczestników projektu przez koordynatora merytorycznego ds. staży, warsztatów i kursów zawodowych).