Realizacja zadań w zakresie integracji społeczniej

Realizacja zadań w zakresie integracji społeczniej osób bezrobotnych korzystających ze świadczeń Pomocy Społecznej uczestniczących w programie AKTYWIZACJA I INTEGRACJA, w roku 2015 (PAI) Powiatowego Urzędu Pracy dla Powiatu Nowosądeckiego w Nowym Sączu we współpracy z: Gminą Łącko, Gminą Nawojowa, Miastem i Gminą Piwniczna–Zdrój, Gminą Podegrodzie

Czytaj więcej

Program Aktywizacja i Integracja 2014 - Uwierz w siebie

Fundacja Europa + informuje o realizowanym na zlecenie Powiatowego Urzędu Pracy dla Powiatu Nowosądeckiego zadaniu publicznym pn. „Uwierz w siebie” – realizacja zadań w zakresie integracji społecznej osób bezrobotnych korzystających ze świadczeń pomocy społecznej uczestniczących w Programie Aktywizacja i Integracja (PAI) w roku 2014.

Czytaj więcej