Realizacja zadań w zakresie integracji społeczniej

Realizacja zadań w zakresie integracji społeczniej osób bezrobotnych korzystających ze świadczeń Pomocy Społecznej uczestniczących w programie AKTYWIZACJA I INTEGRACJA, w roku 2015 (PAI) Powiatowego Urzędu Pracy dla Powiatu Nowosądeckiego w Nowym Sączu we współpracy z: Gminą Łącko, Gminą Nawojowa, Miastem i Gminą Piwniczna–Zdrój, Gminą Podegrodzie

Czytaj więcej