Ogłoszenia, zapytania ofertowe, rozpoznanie rynku

ROZEZNANIE RYNKU NR 2/NEK/PC/3.1/2018

ROZEZNANIE RYNKU NR 2/NEK/PC/3.1/2018

upublicznione dnia 27 listopada 2018 r. na stronie internetowej Zamawiającego:

www.europaplus.pl

oraz w Biurze projektu Fundacji Europa+ : ul. Jagiellońska 29/11, 33-300 Nowy Sącz

dla postępowania pn.

Dostawa sprzętu komputerowego w ramach mikrograntu pn.:

„Nowa era komputera” realizowanego na podstawie umowy o wspólną realizację mikrograntu zawartej

w dniu 13.11.2018 r. pomiędzy Gminą Kamienica a fundacją Europa+

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu

Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa III „Cyfrowe kompetencje

społeczeństwa”, Działanie 3.1: „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych”

 

Więcej...

ROZEZNANIE RYNKU NR 2/KBN/PC/3.1/2018

ROZEZNANIE RYNKU NR 2/KBN/PC/3.1/2018

upublicznione dnia 27 listopada 2018 r. na stronie internetowej Zamawiającego:

www.europaplus.pl

oraz w Biurze projektu Fundacji Europa+ : ul. Jagiellońska 29/11, 33-300 Nowy Sącz

dla postępowania pn. Dostawa sprzętu komputerowego w ramach mikrograntu pn.:

"Komputer bliżej nas" realizowanego na podstawie umowy o wspólną realizację mikrograntu zawartej w

dniu 14.11.2018 r. pomiędzy Gminą Łukowica a fundacją Europa+

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu

Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa III „Cyfrowe kompetencje

społeczeństwa”, Działanie 3.1: „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych”

 

Więcej...