Ogłoszenia, zapytania ofertowe, rozpoznanie rynku

ROZEZNANIE RYNKU NR 2/NEK/PC/3.1/2018

ROZEZNANIE RYNKU NR 2/NEK/PC/3.1/2018

upublicznione dnia 27 listopada 2018 r. na stronie internetowej Zamawiającego:

www.europaplus.pl

oraz w Biurze projektu Fundacji Europa+ : ul. Jagiellońska 29/11, 33-300 Nowy Sącz

dla postępowania pn.

Dostawa sprzętu komputerowego w ramach mikrograntu pn.:

„Nowa era komputera” realizowanego na podstawie umowy o wspólną realizację mikrograntu zawartej

w dniu 13.11.2018 r. pomiędzy Gminą Kamienica a fundacją Europa+

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu

Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa III „Cyfrowe kompetencje

społeczeństwa”, Działanie 3.1: „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych”

 

Więcej...

ROZEZNANIE RYNKU NR 2/KBN/PC/3.1/2018

ROZEZNANIE RYNKU NR 2/KBN/PC/3.1/2018

upublicznione dnia 27 listopada 2018 r. na stronie internetowej Zamawiającego:

www.europaplus.pl

oraz w Biurze projektu Fundacji Europa+ : ul. Jagiellońska 29/11, 33-300 Nowy Sącz

dla postępowania pn. Dostawa sprzętu komputerowego w ramach mikrograntu pn.:

"Komputer bliżej nas" realizowanego na podstawie umowy o wspólną realizację mikrograntu zawartej w

dniu 14.11.2018 r. pomiędzy Gminą Łukowica a fundacją Europa+

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu

Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa III „Cyfrowe kompetencje

społeczeństwa”, Działanie 3.1: „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych”

 

Więcej...

Nowa oferta naszej organizacji

Zapraszamy przedsiębiorców oraz podmioty ekonomii społecznej do skorzystania z NOWEJ oferty Fundacji EUROPA+

„RODO w praktyce – wdrożenie kompleksowej usługi w zakresie opracowania procedur RODO”

W ramach oferty wykonujemy dokumenty w formie elektronicznej i papierowej dostosowanych do wypełnienia wymogów RODO tj.:

1. Polityka Bezpieczeństwa,

2. Polityka Prywatności w Systemach Informatycznych,

3. Instrukcja postępowania w sytuacji naruszenia ochrony danych osobowych,

4. Wykaz zbiorów danych osobowych,

5. Wzór Ewidencji osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych,

6. Wzór przykładowej klauzuli informacyjnej,

7. Wzór przykładowego upoważnienia do przetwarzania danych osobowych,

8. Wzór przykładowego odwołania upoważnienia do przetwarzania danych osobowych,

9. Wzór przykładowej zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji,

10. Wzór przykładowej zgody na przetwarzanie danych osobowy pracownika,

11. Wzór przykładowego oświadczenia o zachowaniu w tajemnicy przetwarzania danych osobowych,

12. Wzór przykładowej zgody na przetwarzanie danych osobowy ostatecznego odbiorcy,

13. Wzór przykładowej Klauzuli Informacyjnej w zakresie przetwarzania i ochrony danych osobowych,

14. Wzór przykładowej Klauzuli Informacyjnej w zakresie przetwarzania i ochrony danych osobowych w zakresie mailingu,

15. Wzór przykładowej umowy o powierzeniu przetwarzania danych osobowych. gdy Administrator powierza podpowierzenie,

16. Wzór przykładowej umowy o powierzeniu przetwarzania danych osobowych. gdy Administrator jest podmiotem podpowierzającym.

 

Oferta dostosowywana jest do indywidualnych potrzeb danego podmiotu po przeprowadzonej analizie potrzeb. Wszystkie dokumenty sporządzane są we współpracy z Kancelarią Adwokacką.

Cena usługi zostanie przedstawiona po dokonanej analizie.