Rozeznanie rynku nr 2/NPG/10.1.2/2020/R z dnia 03.03.2020 r.

Rozeznanie rynku nr 2/NPG/10.1.2/2020/R z dnia 03.03.2020 r.

sporządzone dla dostawy pn.:

 

Dostawa leżaków/łóżeczek, kompletów pościeli, ręczników, wózków do leżaków/łóżeczek oraz mobilnych stolików na kubki do mycia zębów i ręczniki do Przedszkola przy ul. Krokowskiego 6 w Nowym Sączu w ramach projektu pn.

Utworzenie nowych miejsc przedszkolnych w oddziale Niepublicznego Przedszkola Galicyjskiego w Nowym Sączu realizowanego w ramach 10 Osi Priorytetowej Wiedza i Kompetencje, Działania 10.1 Rozwój kształcenia ogólnego Poddziałanie 10.1.2. Wychowanie przedszkolne - SPR projekty konkursowe Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Małopolskiego na lata 2014-2020.

 

 

Do pobrania