O fundacji

Fundacja EUROPA+  została ustanowiona w 2006 roku w celu:

 1. Wspierania rozwoju społeczności lokalnych i ponad lokalnych, samorządnych wspólnot, organizacji pozarządowych i innych instytucji działających na rzecz dobra publicznego w różnych dziedzinach życia społecznego, takich jak: edukacja, nauka, kultura, informacja, integracja europejska, ochrona środowiska, ochrona zdrowia, przedsiębiorczość, pomoc społeczna, charytatywna i humanitarna.
 2. Wspierania działań służących wyrównywaniu szans grup słabszych lub zagrożonych   społecznym wykluczeniem, poprzez:
  • przeciwdziałanie marginalizacji regionów i krajów,
  • eliminowanie nierówności  pomiędzy kobietami i mężczyznami,
  • wspieranie grup społecznych o specjalnych potrzebach,
  • wspieranie osób niepełnosprawnych i starszych.
 3. Upowszechniania wiedzy na temat zjawisk społecznych, ekonomicznych, politycznych.
 4. Przeciwdziałania i łagodzenia skutków bezrobocia poprzez:
  • prowadzenie  pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego,
  • prowadzenia przedsięwzięć na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych,   w tym  niepełnosprawnych,
  • organizację szkoleń dla osób bezrobotnych (w tym niepełnosprawnych) w celu rozwoju   ogólnych i zawodowych kwalifikacji, niezbędnych do rozpoczęcia samodzielnej działalności  gospodarczej, uzyskania lub zmiany zatrudnienia.
 5. Wspierania działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami.
 6. Wspierania  działań na rzecz rozwoju, modernizacji, poprawy jakości życia , konkurencyjności obszarów wiejskich.
 7. Prowadzenia i wspierania działań na rzecz rozwoju edukacji i szkolnictwa wyższego.

Kontakt

Europa+

Fundacja z siedzibą w Brzeznej: Brzezna 1, 33-386 Podegrodzie
Biuro/administracja: ul. Jagiellońska 29/11, 33-300 Nowy Sącz

Zapraszamy do kontaktu oraz odwiedzin w naszym biurze. Z chęcią odpowiemy na wszystkie Państwa pytania.

Formularz kontaktowy

Informacja dla osób z niepełnosprawnościami

Jesteśmy przygotowani do tego, by ułatwić Państwu kontakt z nami – nasi pracownicy są mobilni i dojadą na spotkanie z Państwem jeśli wyrazicie Państwo taką potrzebę. Dysponujemy lokalem, który jest dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Aby umówić spotkanie wymagające takich szczególnych warunków – prosimy o kontakt.

Nasze biuro zlokalizowane w Nowym Sączu przy ul. Jagiellońskiej 29/11 mieści się w ścisłym zabytkowym centrum miasta, w kamienicy objętej ochroną konserwatorską, posiadającej utrudnienia architektoniczne. W razie potrzeby nasi pracownicy w sytuacjach wymagających krótkiego kontaktu (np. przekazanie/odbiór dokumentów) bardzo chętnie spotkają się Państwem
„w terenie” po sąsiedzku.

Informujemy, iż wszyscy nasi pracownicy mają obowiązek udzielenia pomocy osobom z niepełnosprawnościami.

Europa+

Fundacja z siedzibą w Brzeznej:
Brzezna 1, 33-386 Podegrodzie

Biuro/administracja:
ul. Jagiellońska 29/11, 33-300 Nowy Sącz

NIP: 676 23 45 858
REGON: 120407527
KRS: 0000272629

Numer w rejestrze podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia: 13897

Rachunek bankowy:
Bank Pekao SA nr 28 1240 4748 1111 0010 2153 0752

Szkolenia komputerowe przygotowujące do certyfikacji ECDL
Labolatorium Mobilne ECDL
nr PL-LAB1922