Projekt Uczmy się uczyć

Głównym zadaniem projektu jest opracowanie autorskiego, innowacyjnego programu nauczania pt. Edukacja dla przyszłości – uczmy się uczyć poznając siebie i świat dla edukacji wczesnoszkolnej. Celem programu jest kształtowanie i rozwijanie umiejętności myślenia naukowego, w połączeniu z przekazaniem uczniom umiejętności uczenia się, jako sposobu zaspokajania naturalnej ciekawości świata, odkrywania swoich zainteresowań i przygotowania do dalszej edukacji. Ważnym elementem programu jest rozwijanie wiedzy o kulturze własnego regionu i jej związkach z kulturą narodową i europejską.

Program został opracowany zgodnie z celami kształcenia i zadaniami edukacji wynikającymi z aktualnie obowiązującej podstawy programowej. Innowacja programu obejmuje planowane wdrażanie uczniów do umiejętności uczenia się, dlatego w programie są zawarte treści poszerzające jego zakres tematyczny:

  • kształtowanie pozytywnego stosunku uczniów do nauki poprzez poznanie wartości nauki i rozbudzanie pozytywnej motywacji poznawczej, organizacji miejsca do nauki i higienę pracy umysłowej, umiejętnego wykorzystywania czasu poprzez planowanie czynności, w tym m.in. kontrolę czasu oglądania TV i grania w gry komputerowe;
  • w procesie nauczania projektowane są okazje edukacyjne, np. zachęcające dzieci do pytań, do umiejętnego słuchania, koncentracji uwagi, lepszego zapamiętywania, zdobywania informacji z różnych źródeł i nabywania umiejętności myślenia (z wykorzystaniem m.in. metody „sześciu myślowych kapeluszy”).

Projekt pt. „Uczmy się uczyć” uzyskał dofinansowanie w ramach konkursu Ośrodka Rozwoju Edukacji nr 1/POKL/3.3.4/2013 i jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Pobierz materiały szkoleniowe.

 

Głównym zadaniem projektu było opracowanie autorskiego, innowacyjnego programu nauczania pt. Edukacja dla przyszłości – uczmy się uczyć poznając siebie i świat dla edukacji wczesnoszkolnej. Celem programu jest kształtowanie i rozwijanie umiejętności myślenia naukowego, w połączeniu z przekazaniem uczniom umiejętności uczenia się, jako sposobu zaspokajania naturalnej ciekawości świata, odkrywania swoich zainteresowań i przygotowania do dalszej edukacji. Ważnym elementem programu jest rozwijanie wiedzy o kulturze własnego regionu i jej związkach z kulturą narodową i europejską.

Więcej na stronie projektu

Program Nauczania "Edukacja dla przyszłości. Uczmy się uczyć poznając siebie i świat" - do pobrania

OPROGRAMOWANIE - Gry dydaktyczne dla klas I i II (do pobrania):

1. Oprogramowanie - Gra komputerowa pt. "Co jest droższe - co jest tańsze", Klasa I

POBIERZ - plik *.zip

2. Oprogramowanie - Gra komputerowa pt. "Program komputerowy pt. Historia Zuzi", Klasa II

POBIERZ - plik *.zip

3. Oprogramowanie Gra komputerowa pt. "Mój sklep", Klasa II

POBIERZ - plik *.zip

Lista plików: