europaplus.pl

Strona główna

Jesteś w Strona główna /

Fundacja ma doświadczenie w realizacji projektów związanych z: podnoszeniem kwalifikacji, pozyskiwaniem środków unijnych, promocją kultury, turystyki i edukacji. W ciągu kilku lat działalności Fundacji zrealizowaliśmy kilkanaście projektów we współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego, organizacjami pozarządowymi i placówkami szkolnymi...

Obecnie realizujemy projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej. Największy nacisk kładziemy na współpracę z NGO, podnoszenie kwalifikacji kadry dydaktycznej oraz zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych, a także aktywizację zawodową osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Zapraszamy do serwisu internetowego FUNDACJI EUROPA+