Szansa na zmianę

Fundacja EUROPA+ informuje o realizacji projektu dofinansowanego z Funduszu Europejskich: „Szansa na zmianę”

Zapraszamy osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z Powiatu Nowosądeckiego,  szczególnie: niepracujących korzystających ze świadczeń pomocy społecznej, osoby z

niepełnosprawnościami, długotrwale bezrobotnych, bezrobotnych zakwalifikowanych do III profilu pomocy, osoby korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa.

Oferujemy m.in.: kursy/szkolenia zawodowe (stypendium szkoleniowe), staże zawodowe (6 m-cy, stypendium stażowe), zwrot kosztów dojazdu, pośrednictwo pracy, warsztaty z zakresu komunikacji i

rozwiązywania konfliktów, pomoc trenera zatrudnienia wspieranego i mentora, poradnictwo psychologiczne, psychospołeczne, doradztwo specjalistyczne (prawne, z zakresu ubezpieczeń społecznych).

Trwa rekrutacja – dla obecnej edycji zapraszamy od 7 stycznia 2019 r. do 8 lutego 2019 r.

 

Kontakt:

Centrum Wsparcia Bezpośredniego

ul. Jagiellońska 29/11, 33-300 Nowy Sącz

tel. 18 448 72 02